Du er her: Hjem / / Rapportering - Vi hjelper deg på vei...
Rapportering - Vi hjelper deg på vei...

Rapportering - Vi hjelper deg på vei...

Vi har nå begynt innsamling av data til årets rapport om emballasjeoptimering, en obligatorisk aktivitet for alle som importerer emballerte produkter. Tidligere i mai sendte vi ut en Questback til alle våre kunder som tar produsentansvar på emballasje hos oss. Det er verdt å merke seg at dette er en obligatorisk aktivitet for alle som importerer emballerte produkter, enten det er i form av pappesker for transport, varer med emballasje eller handleposer til forbruker. For som importør av varer som har transportemballasje rundt seg, og/eller produktemballasje, uavhengig av mengde - er dere pliktig til å rapportere årlig om emballasjeoptimering til Miljødirektoratet.

En stor fordel med slik rapportering er at man blir klar over egen avfallsmengde og klimaavtrykk knyttet til emballasje. Denne kunnskapen vil gjøre ditt arbeidet med bærekraft lettere, og ved å starte så tidlig som mulig får man et forsprang på (snarlig) kommende reglement fra EU.

Hvorfor skal du rapportere?

Du som produsent er pålagt å rapportere ditt arbeid innen emballasjeoptimering og avfallsreduksjon - dette i henhold til Avfallsforskriften Kapittel 7

Produsent skal alene eller i samarbeid med de øvrige produsenter utarbeide en årlig rapport over produsentenes innsats for og resultater av avfallsforebygging. Rapporten skal også redegjøre for i hvilken utstrekning de grunnleggende kravene til framstilling av emballasje og dens sammensetning etter vedlegg I nr. 1 til dette kapitlet overholdes. Det skal i rapporten gis oversikt over tiltak, kompetanse og informasjon, utviklingen i mengden emballasje som oppstår i tonn og i prosentvis endring fra foregående år samt videre planer for avfallsforebygging. Miljødirektoratet kan fastsette nærmere krav til rapporteringen.

– Avfallsforskriften Kapittel 7§ 7-7.Plikt til rapportering av arbeid med avfallsforebygging og framstillingskrav

I tillegg til Questback har vi sendt med en veileder du kan bruke til å forberede deg. Et tips er å se gjennom alle spørsmålene før man starter, for det er mange temaer som skal dekkes av rapporten og man må gjerne innhente data fra flere hold.

Skulle det være behov for mer assistanse står selvfølgelig teamet her hos oss klar til å svare på spørsmål. Norsirk vil bruke besvarelsene vi får inn som en del av den samlede rapporten vi sender til Miljødirektoratet på vegne av våre kunder.

La oss hjelpe deg på veien

Vi binder verdikjeden til din bedrift sammen, og gjør den sirkulær. I sammen med våre samarbeidspartnere sørger vi for at din bedrift overholder myndighetenes krav knyttet til EE-avfall, batteri og emballasje og drikkevareemballasje. Vi gjør jobben for deg, slik at du kan fokusere på deres kjernevirksomhet.

Del dette innlegget
Anne T. R. Avatar

Anne T. R.