Du er her: Hjem / / Dypdykk i EUs batteriforordning
Dypdykk i EUs batteriforordning

Dypdykk i EUs batteriforordning

I desember 2020 la EU-kommisjonen fram et forslag om å modernisere EUs batteriregelverk. Forslaget er det første initiativet i den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi, og en del av Green Deal – en strategi for hvordan Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent og en moderne, ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi.

Det nye regelverket vil erstatte det gamle batteridirektivet. Ambisjonen er at det skal legge rammene for en europeisk batterisatsing, som skaper en sirkulær økonomi, nye arbeidsplasser og sikrer anstendige vilkår knyttet til utvinning av mineraler. Les EUs forordning her, og avfallsforskriftens kapittel om batterier her. Regjeringen i Norge har også en del infomrajson om forordningen ute på sine nettisder - det meste ligger samlet her.

Internship hos Norsirk

Sebastian Stordrange jobber hos Norsirk denne sommereen. Han er  under utdannelse til å bli statsviter, har tidligere studert psykologi ett år og tatt lederutdanning i forsvaret. Hos Norsik skal han se nærmere på forslaget til ny batteriforordning i EU, og identifisere forskjeller og ulikheter mellom denne og avfallsforskriften vi har i Norge. Målet er å kartlegge konsekvenser for Norsirk som bedrift og i hvilken grad dette vil påvirke sirkulærøkonomien der regjeringen har satt seg som mål at Norge skal gå foran for en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressurser bedre.

Spennende å kunne bidra

-Dersom jeg  kan bidra med mine kunnskaper og synspunkter rundt denne typen virksomhet, samt foreslå endringer eller tilpasninger som Norsrik kan eller bør være oppmerksom på, har jeg nådd mitt mål for internshipjobben i Norsirk, sier Sebastian Stordrange. Han mener det fortsatt er mye som er uklart sett i lys av EUs batteriforordning, og har som mål å kunne bidra til å skape større klarhet i hvordan bedriften skal opptre på markedet og hvordan produsentansvaret fordeles. -EU har satt klare ambisjoner for hvordan dette markedet bør bevege seg fremover de neste årene, og gir klare minstekrav til norsk lovgivning og praksis. Det er derfor viktig å forstå batteriforordningen og sette den inn i en markedsmessig sammenheng - før man fremmer forslag til hvordan det norske lovverket på dette området bør se ut, mener statsviteren fra Asker.

Batterier

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby