Du er her: Hjem / / Dette bør du vite om batteribrann i elsykler
Dette bør du vite om batteribrann i elsykler

Dette bør du vite om batteribrann i elsykler

Både som elsykkeleier og -forhandler er det viktig å oppbevare og håndtere batteriet riktig. Vet du hvordan du reduserer sjansen for brann i batteriet?

Flere og flere benytter seg av elsykler som fremkomstmiddel, og i dag ruller godt over 100 000 miljøsparende elsykler i Norges gater. Selv om det ikke skjer ofte kan det oppstå brann ved lading av alle elektriske produkter, også elsykler. Litium-ion batterier har høyt energiinnhold, og kan avgi farlige gasser ved brann. Dersom slike batterier kortsluttes, kan de ta fyr. Årsaken til kortslutning i et litium-ion batteri kan være produksjonsfeil, eller at batteriet er påført skade ved bruk. I Norge finnes eksempler på at elsykkelbatterier dessverre har tatt fyr både ved lading i garasjen – og frakoblet på stuebordet.

Flere branner i elsykkelbatterier

Senest i november i fjor tok et elsykkelbatteri fyr på en sportsforretning i Tønsberg. De ansatte tok batteriet bort fra lageret og ut i fri luft, hvor brannmannskapet deretter fikk lagt batteriet i et kar med vann. Røyken på lageret hvor batteriet hadde stått, måtte ventileres ut.

Les alt om kildesortering og gjenvinning av batterier

Tidligere i 2018 måtte en boligblokk i Oslo evakueres på grunn av brann. Årsaken var trolig en elsykkel som stod til lading i en leilighet.

Selv om batteriet ikke lader, kan det likevel ta fyr. I juni opplevde en huseier i Tønsberg at boligen tok fyr på grunn av en eksplosjon i elsykkelbatteriet. Ettersom batteriet ikke virket, tok eieren det med inn på stuebordet for å ta en nærmere kikk. Så smalt det. Heldigvis kom eieren uskadet fra hendelsen, men huset fikk store brannskader, samt røyk- og vannskader.

Ødelagte batterier skal leveres til mottak for farlig avfall

I etterkant av hendelsen i sportsforretningen, pekte vakthavende brannsjef på et viktig tips til alle som oppbevarer batterier: dersom du oppdager at et batteri har en feil på seg, skal du ikke lagre dette hjemme. Litium-batterier med skader eller feil skal leveres som farlig avfall til riktig håndtering på et mottak for farlig avfall. Er du i tvil, er det bedre å være føre var.

Generelt kan oppbevaring av skadde batterier utgjøre en risiko. I tillegg til privatpersoner bør både butikker og sykkelverksteder derfor være nøye med riktig oppbevaring av skadde batterier, og levere de raskt til sitt returselskap eller til et mottak for farlig avfall.

Slik oppbevarer og lader du batteriet sikkert

For å unngå brann i elsykkelbatteriet, er første råd å lade elsykkelen på en trygg måte. Du kan lade batteriet mens det sitter fast på sykkelen, eller ved å løsne det og lade batteriet separat. Om vinteren er det en fordel å lade batteriet innendørs, ettersom det kan være skadelig for batteriet å lade når det er kaldt. Under ladingen skal både batteriet og laderen skal ligge på flatt underlag. Laderen skal aldri tildekkes når den er tilkoblet, og når ladingen er fullført, bør laderen kobles fra batteriet.

Ifølge Norsk brannvernforening bør lading skje på steder hvor det ikke finnes brennbart materiale i umiddelbar nærhet. Ladingen bør også skje i et rom som er utstyrt med røykvarsler. Å lade mens man sover, eller dersom ingen er tilstede i boligen, frarådes på det sterkeste.

Litium-ion batteriene som benyttes i elsykler og andre elektriske produkter bør generelt ikke utsettes for harde støt, da røff behandling i verste fall kan føre til brann i batteriet. Hvis du er usikker på om batteriet har tatt skade bør du leverer det inn på en miljøstasjon. Om det ikke funger som det skal, for eksempel at det plutselig blir dårlig eller lader mye raskere enn før, bør du også vurdere å ta det med til en miljøstasjon.

I sin rapport fra 2010 beskriver Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) prosedyre for brannslukking av elsykkelbatterier. Deres råd finner du i rapportens punkt 7.1. Vær også bevisst på en batteribrann kan blusse opp på nytt etter den er slukket.

Om du sliter med at batteriet på elsykkelen lader seg ut fortere når det er vinter og kaldt, kan Geminis gode råd hjelpe.

 

Kilder:

Del dette innlegget
Simen Berg Avatar

Simen Berg