Du er her: Hjem / / CRM og CRM - begge er like viktig for oss i Norsirk
CRM og CRM - begge er like viktig for oss i Norsirk

CRM og CRM - begge er like viktig for oss i Norsirk

Hos Norsirk er det to ting vi er spesielt opptatt av: kundene våre og de kritiske råmaterialene vi jobber med. Begge deler er helt essensielle for at vi skal kunne gjøre jobben vår best mulig. La oss ta en nærmere titt på hvorfor!

Kunderelasjoner (CRM)

Uten kundene våre, ingen Norsirk. Det er viktig for oss å til en hver tid forstå hva det er våre kunder trenger og ikke minst forventer av oss når vi ivaretar deres produsentansvar. Vi skjønner at miljøgebyrer kan føles kjedelige og som en ekstra utgift. For det kan være vanskelig å se den umiddelbare nytten av disse gebyrene, og det er lett å tenke at pengene bare forsvinner uten å gi noe tilbake. Men sannheten er at miljøgebyrene er viktige for å kunne drive bærekraftige miljøtiltak. De hjelper oss å håndtere avfall på en måte som er bra for miljøet og fremtiden vår.

Hos Norsirk er vi klar over at fornøyde kunder er tilbakevendende kunder. Vi jobber derfor hardt for å forstå deres behov og ønsker, slik at vi kan gi bistå dere når det trengs. Behovet for hjelp er der - og mer vil det bli. Derfor jobber vi iherdig med lanseringen av våre rådgivningstjenester som lanseres på sensommeren 2024. 

.... våre kunder er kjernen i alt vi gjør

Critical raw materials (CRM)

Når du tenker på resirkulering, tenker du kanskje på gamle flasker og papir som blir gjenbrukt. Men det er så mye mer enn det! Hos oss i Norsirk handler dette om å få tak i viktige materialer som brukes i mange av produktene du og vi bruker hver eneste dag.

I dagens verden er visse naturressurser helt avgjørende for produksjonen av teknologi og grønne energiløsninger. Disse ressursene kalles CRM, og de spiller en større rolle enn noen gang i 2024. CRM er materialer som vi er avhengige av for å lage viktige teknologiske produkter, men som det er vanskelig å få tak i. Dette kan skyldes at de stort sett finnes i bare noen få land, eller at det er politiske og økonomiske utfordringer knyttet til å skaffe dem. 

Visste du at?

Noen av de materialene vi kaller "critical" er også de som kan resirkuleres best, som for eksempel metaller i elektronikk og batterier? Ved å resirkulere disse materialene, kan vi få dem tilbake etter at produktene de var i, er ferdige. På den måten slipper vi å grave opp nye råmaterialer og heller reduserer belastningen på miljøet.

Har det noe å si på pris?

Prisene på råmaterialer kan variere mye. Ved å ha en god strategi for å håndtere disse materialene, kan vi unngå store svingninger som kan påvirke økonomien vår negativt.

Sirkulær økonomi og kritiske råmaterialer

Så hva har CRM å si for deg og vår sirkulær økonomi? Sirkulær økonomi handler om å tenke smartere om hvordan vi bruker ressursene våre, og dette kan hjelpe oss med å redusere avhengigheten av kritiske råmaterialer samtidig som vi tar vare på miljøet.

I en sirkulær økonomi handler det om å bruke ressursene våre på en smartere måte. Dette betyr mindre avfall og mer gjenbruk av materialer. Når vi gjenbruker ting i stedet for å kaste dem, trenger vi færre nye råmaterialer. Dette er bra fordi mange av de råmaterialene vi bruker mest, som metaller og mineraler, er begrensede og vanskelige å få tak i.

kobber

Critical raw materials

"Critical raw materials (CRM) refer to natural resources or materials that are of high economic importance to industrialized nations and whose supply may be at risk due to various factors such as geopolitical instability, limited availability, or supply chain disruptions. These materials are crucial for the production of various high-tech products, such as electronics, renewable energy technologies, and advanced industrial processes."


Ja takk, begge deler

Hos Norsirk skal vi både ta vare på kundene våre - og håndtere råmaterialene på en bærekraftig måte. Det er derfor vi verdsetter både våre dyktige fagsjefer- og våre key account managers. Eller sagt på en annen måte: begge CRM'ene er viktige for at vi skal lykkes med vårt mål om bærekraftig avfallshåndtering og resirkulering. 

Del dette innlegget
Anne T. R. Avatar

Anne T. R.