Du er her: Hjem / / Betaler dere for høyt miljøgebyr?
Betaler dere for høyt miljøgebyr?

Betaler dere for høyt miljøgebyr?

Produserer din bedrift elektriske komponenter eller produkter selv? Eller leverer dere til områder som er unntatt regelverket? Da er det viktig å huske å registrere "unntak" i Norsirkportalen.

Norsirk tilbyr kundene sine en enkel løsning med egenrapportering for produkter unntatt avfallsforskriftens virkeområde. Det skal være enkelt å sørge for at man ikke betaler mer Miljøgebyr enn det som er lovpliktig . Ved å registrere «unntak» på deres egen side i Norsirkportalen, får dere fratrekk i varetilførselen og kan reduserer miljøgebyret.

Treff eksperter på blant annet emballasjeoptimering og avfallsreduksjon på  innsiktskurs om emballasje 9. april.

Registrering primo januar

Vi forventer at tolldata fra Miljødirektoratet vil være opplastet i Norsirkportalen den 8. januar. Norsirkportalen vil være åpen for produksjons- og unntaksregistrering for 2. halvår 2023 fra 1. til og med 11. januar 2024, for de av våre kunder dette er aktuelt for. Eventuell produksjon og unntak vil da avregnes på fakturaen for januar.

Fratrekk i produsentansvar - unntaksrapportering

Bedrifter som leverer EE-produkter og batterier for fastmontering i sektorer unntatt fra Avfallsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1skal rapportere dette.

Disse produktene går til fratrekk i bedriftens varetilførsel, og reduserer dermed miljøgebyrene for din bedrift. Mengdene som skal gå til fratrekk rapporteres i Norsirkportalen. Miljødirektoratet krever at det skal vedlegges en dokumentasjon eller begrunnelse for fratrekket. Norsirk har ikke tillatelse til å fravike dette kravet. Denne dokumentasjonen skal også inn i Norsirkportalen. 

Produksjonsrapportering 

Produsentansvaret beskrevet i Avfallsforskriften er ivaretatt gjennom avtalen dere har med Norsirk. Varetilførselen for å beregne produsentansvar og miljøgebyrbetaling utgjøres i hovedsak av import- og eksportdata fra Statistisk Sentralbyrå,
men for bedrifter som har produksjon i Norge må dette rapporteres av produsenten. Produksjon er all fremstilling fra råvarer og/eller halvfabrikata. Ompakking av ferdige produkter i salgsemballasje regnes ikke som produksjon.

Lær mer om kommende EU-regler på innsiktskurs om emballasje 9. april

Kontakt oss om du har spørsmål!

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby