Du er her: Hjem / / Skal jeg betale for andres forsøpling?
Skal jeg betale for andres forsøpling?

Skal jeg betale for andres forsøpling?

SUP-direktivet (Single Use Plastics) som ligger til gjennomlesning hos Miljødepartementet akkurat nå, vil gi en ekstraregning til alle som importerer eller produserer de produktene som omfattes av direktivet (se liste under). Det som i hovedsak skal dekkes er utgifter til holdningsskapende arbeid, samt det offentliges kostnader ved opprydding etter forsøpling.  

Produkter som ikke faller inn under definisjonen «emballasje», slik som tobakksprodukter og våtservietter, får i tillegg et krav om produsentansvar.

EUs direktiv om plastprodukter omfatter og regulerer en rekke engangsprodukter av plast, som plastsugerør, plastglass, plasttallerkener og plastbestikk – og alle produkter laget av okso-nedbrytbar plast (nedbrytbar plast).

– Miljødirektoratet.

Treff eksperter på blant annet emballasjeoptimering og avfallsreduksjon på innsiktskurs om emballasje 9. april

Hvorfor skal du tenke på produsentansvar når du importerer eller produserer (visse) engangsprodukter av plast?

EU-direktivet om engangsplastprodukter regulerer en rekke engangsplastprodukter og inneholder forbud, merkekrav og krav om produsentansvar. Formålet for direktivet er å redusere plastforsøpling og bidra til en sirkulær økonomi. Ifølge artikkel 8 nr. 1 må Norge innføre produsentansvar for visse engangsplastprodukter. Denne regelen ble en del av EØS-avtalen den 24. september 2021, og Norge må derfor implementere den i nasjonal lovgivning.

Hvilke typer plastprodukter er omfattet av omsetningsforbud?

Følgende produkter er omfattet om de er laget helt eller delvis av plast, og er beregnet for engangsbruk:
 • bomullspinner (q-tips)
 • bestikk (gafler, kniver, skjeer og spisepinner)
 • tallerkener
 • sugerør
 • rørepinner til drikkevarer
 • ballongpinner og festemekanismer til slike pinner
 • matbeholdere av ekspandert polystyren (EPS), med eller uten lokk, til matvarer som uten ytterligere tilberedning er beregnet til å spises fra beholderen enten på salgsstedet eller som take away
 • drikkevareemballasje av ekspandert polystyren (EPS) og korker og lokk til disse
 • drikkebegre av ekspandert polystyren (EPS) og lokk til disse
(Kilde: Miljødirektoratet.no.)

Norsirk skal søke

I dag har Norsirk myndighetens godkjennelse til å drive 10 forskjellige produsentansvar, og vi kommer til å kontakte Miljødirektoratet og søke om godkjennelse som produsentansvarsordning for SUP direktivet så snart direktoratet har dette klart.

Et tillegg

Direktivet kommer i tillegg til produsentansvaret på emballasjeplast (kapittel 7 i avfallsforskriften). For de aktuelle produktene vil det både være et miljøgebyr som skal dekke innsamling og gjenvinning av den gjeldende plastemballasjen, mens kostnadene som løper på gjennom SUP direktivet skal dekke kommunenes (det offentliges) kostnader med å rydde opp i forsøpling.  

Ikke kun emballasjeprodukter

SUP direktivet omhandler mer enn utvalgte emballasjetyper. Sigarettsneiper, våtservietter og muligens ballonger (dette produktet er det noe usikkerhet rundt) er produkter som ikke er emballasje, men som EU har kategorisert som verstinger hva gjelder forsøplingsproblematikk.

Faller du inn under kategoriene i SUP direktivet?

Ta kontakt med oss og avtale et møte, og sett allerede nå av 9. april 2024 når vi inviterer til heldagsseminar om emballasjeoptimering og SUP direktiv.

Lær mer om kommende EU-regler og mye mer, på innsiktskurs om emballasje 9. april.
Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby