Du er her: Hjem / / Best på brannsikring i Norge?
Best på brannsikring i Norge?

Best på brannsikring i Norge?

Revac er en av NORSIRKs samarbeidspartnere for innsamling og behandling av EE-avfall. Selskapet fikk stor plass i nyhetsbildet da anlegget deres brant for noen år siden. Nå har eierne bygget et nytt anlegg, som ganske sikkert er Norges beste på brannberedskap.

Tok grep om brannsikkerhet I juli 2014 oppstod det en omfattende brann i en utendørs lagret plasthaug på Linnestad næringsområde i Re kommune, Vestfold. Avrenning av slukkevannet fra brannen medførte utslipp av brannskum og tungmetaller til nærliggende vassdrag, noe som resulterte i en omfattende fiskedød. Hendelsen med dens omtale og miljøkonsekvenser medførte at eierne av Revac AS måtte tenke nytt i forhold til brannforebygging og hvordan imøtekomme fremtidens strenge miljøkrav. Høsten 2014 besluttet de å bygge et helt nytt behandlingsanlegg på en ny tomt på 35 000 m2. Hele området har støpt betongdekke med 2,5 meter høye betonggjerder. Det ble laget et eget sedimentasjonsbasseng med egen brannvannspumpe og mulighet til å stenge utløp og innløp i en akutt forurensningssituasjon, slik at forurenset vann ikke vil kunne slippe ut fra anlegget.

Lang erfaring Anders Aas og Frank Holm (bildet nedenfor) startet tidlig med behandling av kjøleskap med klimagasser. Allerede i 1997 var de i gang. Siden starten er det kommet til flere eiere, og bedriften har vokst. I 2017 forventer Revac å behandle ca. 55 000 tonn EE-avfall. I tillegg besørges inntransport av EE- avfall fra hele Norge. Selskapet omsatte i 2016 for 200 mnok, medregnet behandlingsanlegget for kuldemøbler i Sverige.

    .

Brannforebygging Revac sitt anlegg er enestående i Norge. Under planleggingen av nytt anlegg, var brannsikkerheten så sterkt i fokus, at Revac besluttet at man selv skal kunne håndtere en akutt forurensningssituasjon som følger med en brann eller et uforutsett utslipp av olje/diesel. Glenn Hansen som er KS-leder og en av de nye medeierne i selskapet, starter med å påpeke den strenge adgangskontrollen de har, når han gjennomgår sikringstiltakene som er gjort. -Vi har høye gjerder, porter med adgangskontroll, ingen skilting fra veien til anlegget – alt for at ikke uvedkommende skal komme til anlegget vårt, sier Glenn Hansen.

Aspirasjonssystem Innenfor er det investert i avanserte aspirasjonssystemer alle steder hvor det foregår produksjon. - Enkelt forklart er et aspirasjonssystem et deteksjonssystem som «smaker» på luften som suges inn via rør plassert under taket i produksjonslokalene, og varsler dersom det er en røykutvikling eller brann på gang, forklarer Hansen. -Infrarøde varslingssystemer, som kunne vært et alternativ, detekterer varme på overflater, men da kan det allerede være i seneste laget, understeker KS-lederen.

Hansen forklarer gjennom et eksempel med en større haug med EE-avfall, hvor det kan starte ulmebrann langt inne i haugen, noe som medfører røykutvikling. -Dersom slike ting oppstår, trenger vi å vite om røykviklingen før haugen står i full fyr. Gjennom aspirasjonssystemene våre finner vi ut av hvor det kommer røyk fra, da personell i Industrivernet mottar alarmvarsel på SMS med angivelse av den sonen hvor alarmen er utløst, forklarer Hansen. – Vi kan da raskt gjøre tiltak for å forebygge brann og eventuelt komme til og isolere brannen gjennom å lage branngater, vi kan tilføre vann via sprinkelanlegg eller flytte på fraksjoner slik at vi avgrenser og reduserer arealet som brenner. Da er mye av slukningsarbeidet allerede gjort, påpeker Hansen.

Revac har en alarmvarsling via SMS til personell i industriverngruppa, tilgang til kameraovervåkning av anlegget og en app på mobiltelefonen gjør at nøkkelpersonell kan gå inn og utløse sprinkleranlegget hvis man ikke er fysisk tilstede. En egen industriverngruppe er trent opp i slukkingsarbeidet, og håndterer også Revacs egen fullutrustede brannstasjon – som ligger på anlegget.

-Det vi er gode på i dag, er vår egen brannberedskap som er klar til å håndtere branner eller utslipp. For Glenn Hansen er ikke i tvil, med dagens EE-avfall og ikke minst litiumbatteriene som kommer inn med produktene, er det bare et spørsmål om tid før nye branntilløp oppstår. Da gjelder det å være forberedt – og kunne håndtere situasjonen.

Befaring av profesjonelle Revac har hatt besøk av det lokale brannvesenet og tilsynsmyndighetene for brann – og begge er godt fornøyde med tiltakene Revac har gjort. Videre har det også vært tilsyn fra NSO i forhold til organisering av industrivernet og etterlevelse av kravene i industrivernforskriften, og tilbakemeldingene derifra var at også de var meget tilfreds med vårt brannforebyggende arbeid.

Glenn Hansen (avbildet nedenefor) understreker at de har utført risikovurderinger på hele anlegget i forhold til risiko for brann. Der de mener det er størst risiko for brann, er det sprinkleranlegg.

Egen brannstasjon På de 11 sonene hvor det er vurdert å være størst risiko for brann i fraksjonene er det sprinkleranlegg. 35 håndslukkerapparater er plassert rundt på hele anlegget sammen med egne brannslanger, og sist med ikke minst - industrivernconteineren – den lokale brannstasjonen på anlegget. Brannstasjonene har sitt eget beredskapsbasseng, den har 300 meter med brannslanger av samme type som brannvesenet har til rådighet, brannstasjonen inneholder også strålerør, eller «pistoler» man holder når man slukker. -Jeg tror ikke det er mange som har så bra beredskap som vi har nå det kommer til brannsikringstiltak, mener Glenn Hansen.

          

Mange interesserte Daglig leder i Revac as, Anders Aas, kan fortelle at det er stor interesse for anlegget. -Tilreisende, både myndigheter og private aktører fra hele verden vil gjerne se anlegget, og lære om hva vi har tenkt og hvordan vi har løst brannberedskapen her, sier Aas. Det at det er et helt nytt anlegg, med det siste av all teknologi for beste mulige prosesser og gjenvinning, er også gøy å vise bort, sier den daglige lederen.

     

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby