Du er her: Hjem / / Batteriekspert på plass
Batteriekspert på plass

Batteriekspert på plass

Morten Onsrud er kjemiker og materialteknolog med doktorgrad i batteriteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er Norsirks nyansatte fagsjef for batterier.

Norsirk har vært myndighetsgodkjent som returselskap for batterier siden 2012, og fra da har   batteriekspertisen ligget som et ansvarsområde under teknisk sjef hos Norsirk. Fra august i år har returselskapet fått på plass en egen fagsjef for batterier.

Viktig for kundene med produsentansvar Stig Ervik, direktør i Norsirk, påpeker også at det er viktig for kundene som tar produsentansvaret gjennom Norsirk, å ha tilgang til en ekspert på området. - Det er en rivende utvikling i batteriteknologi, og vi kommer til å bruke mer og mer av batterier som energikilde. Da blir det også flere batterier, og større mengder energi i batteriene. Sikkerhetsfokuset både ved bruk, og ikke minst ved gjenvinningen av disse energirike batteriene må skjerpes – og da trenger vi en ekspert på området, sier Ervik. Han er imponert over kompetansenivået Onsrud har på området, og glad for å ha fått den nye fagsjefen på pass.

Materialteknolog med klimafokus Morten har vært opptatt miljø og klima siden han så Titten Tei, Rolf Kirkvaag og Blekkulf på barne-TV. Siden har han hatt et ønske om å bidra til å gjøre verden et renere sted. Han valgte seg derfor en fremtidsrettet utdanning innen materialteknologi, og han mener at batterier kan bidra til løse mange av utfordringene vi ser fremover.

- Årets varme sommer i kombinasjon med et stadig økende antall litium-ion batterier er nok hovedårsaken til alle brannene på avfallsanleggene. Den varme sommeren har kanskje også vært en forsmak på klimaet vi må tilpasse oss fremover, derfor haster det å få på plass gode løsninger for gjenvinning av batterier, sier han.

Batterier en nøkkel i fremtiden Morten Onsrud er klar på at batterier er en forutsetning for få på plass det grønne skiftet, da mange typer fornybar kraftproduksjon er avhengig av energilagring. Dagens litium-ion batterier inneholder store mengder verdifulle metaller, slik som kobolt, nikkel og kobber. Spesielt kobolt er en begrenset ressurs og dette er nok en grunn for å få på plass gode gjenvinningsordninger.

- Hos Norsirk får jeg muligheten til å skape ressurser fra avfall og således styrke norsk miljøarbeid.  Videre føler jeg at Norsirk sine verdier (Nytenkende, Åpen, Pålitelig og Raus) sammenfaller svært godt med det jeg står for, sier Onsrud mens han stolt viser fram sykkelen sin. -Denne sykkelen har jeg kjøp på politiauksjon (ombruk) og reparert med deler fra Biltema (kunde av Norsirk). Pappa og hans nabo har senere bygget den om til en el-sykkel som drives av nettopp litium-ion batterier. Det er kanskje ikke tilfeldig at sykkelen er i samme farge som Norsirks logo, smiler Morten.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby