Du er her: Hjem / / Hvorfor er din innsats viktig?
Hvorfor er din innsats viktig?

Hvorfor er din innsats viktig?

Hva har forbrukeren og deres kunnskap om batterier og avfall å si for selve verdikjeden? 

Vi ivaretar våre kunders produsentansvar, på elektriske og elektroniske produkter (EE), emballasje, landbruksplast og batterier. Og som et returselskap med returordninger er det vi som samler inn, eksempelvis batterier, ute hos produsent og forhandlere. I tråd med avfallsforskriften sørger vi for at batteriene blir behandlet og gjenvunnet etter at forhandlerne, importørene og produsentene har gjort sin del av jobben. Men hvorfor trenger vi at forbrukeren også er med på denne jobben?

Visste du at: Som forhandler av batterier er du pliktig til å ta imot og ivareta batterier som leveres inn i butikken, uten å ta betalt for det. Det samme kreves av gjenvinningsstasjonene; de skal også gratis ta imot og håndtere alle typer batterier som leveres inn hos dem.

Innsamling og gjenvinning

For at vi skal samle inn og gjenvinne, er det helt nødvendig at forbrukerne leverer inn kasserte batterier fra hjemmene. Husene våre er stappfulle av produkter som går på batterier. Alt i fra mobiltelefoner, fjernkontroller, klokker, barneleker, brannvarslere - ja til elsykkelen og elbilen i garasjen. Men hva med når batteriene er flate? 

Manglende bevissthet, kunnskap eller vilje hos forbrukerne når det kommer til riktig kildesortering av batterier resulterer i at batteriene ikke kommer tilbake til sin egen verdikjede. Mange er heller ikke klar over de potensielle farene ved feil sortering av batterier - havner de i restavfallet er faren for brann større enn hva folk flest tror. Dette er og en av grunnene til at vi, i sammen med resten av bransjen, avholder informasjonskampanjer på batteri i regi av Loop - du kan lese mer om kampanjen her.

Høyere kostnad for forbrukeren 

Batterier inneholder verdifulle råvarer som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Ved å ikke sortere batteriene riktig, går vi glipp av muligheten til å gjenvinne disse. Det betyr at behovet for utvinning av nye råmaterialer øker, som igjen gir større belastning på miljøet. 

En sirkulær økonomi bygger på prinsippet om å holde råvarer i bruk så lenge som mulig gjennom gjenvinning og ombruk. Ved å ikke kildesortere batterier, hindres kretsløpet for materialgjenvinning, noe som motvirker målet om en bærekraftig og ressurseffektiv økonomi. 

Det å produsere nye batterier fra jomfruelige råvarer er ofte dyrere enn å produsere med resirkulerte råvarer fra brukte batterier - Noe som kan føre til høyere kostnader for produsenter, som igjen kan overføres til forbrukerne i form av dyrere produkter.

Å materialgjenvinne batterier på en miljøvennlig måte er slettes ikke vanskelig, men det er desto viktigere at det gjøres riktig. Kort fortalt: Alle batterier skal leveres til miljøstasjoner. Ingen batterier skal i restavfallet.

 

patrick-NdNtLhq0uG4-unsplash

Gjenvinning av batterier sparer energi

Sammenlignet med utvinning og bearbeiding av nye råmaterialer.
Ved å ikke kildesortere, går denne energisparingen tapt, og vi må bruke mer energi på å utvinne og prosessere nye materialer.

 

Visste du at vi også henter EE og batterier? Kontakt oss dersom du ønsker se på en logistikkløsning i regi av Norsirk - vi bistår mer enn gjerne. Alle NORSIRKs kunder har tilbud om et ubegrenset antall hentinger på kundens lokasjon pr år, når kunden har eget innsamlingsutstyr for EE-avfall. Minimumsmengden for kostnadsfri innhent er 350 kg EE-avfall (tilsvarer ca 7-8 store hvitevarer).

Les mer om vårt tilbud om logistikk her.

 

 

 

 

 

Del dette innlegget
Anne T. R. Avatar

Anne T. R.