Du er her: Hjem / / Avslag for Norsirk
Avslag for Norsirk

Avslag for Norsirk

OPPDATERING: Norsirk er godkjent for produsentansvar på emballasje fra 6. september 2019

Avgjørelsen er til hindrer for målet om en sirkulær økonomi og EUs gjenvinningsmål Norsirk har fått avslag på sin klage til Miljødepartementet om å bli godkjent returselskap for emballasje. -Vi er selvsagt svært skuffet over avgjørelsen. Det første vi gjør nå er å fristille alle emballasjekundene våre fra avtalene sine om produsentansvar på emballasje, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik. Det har tatt 10 måneder å få svar på klagen fra departementet.

Ny søknad allerede inne Norsirk har allerede en ny søknad om godkjennelse hos Miljødirektoratet. -Basert på tilbakemeldingene fra departementet, er det ikke mange hindrene som skal forseres for å få en godkjennelse, så det som blir avgjørende for oppstart er saksbehandlingstiden på den nye søknaden hos Miljødiretkoratet, sier Ervik. Avslaget på Norsirks klage begrunnes med at selskapet ikke har en intensjonsavtale om å hente inn emballasjeavfall fra husholdninger nord for Nordland fylke. Dette arbeidet har Norsirk allerede fullført.

Sirkulær økonomi -Vi må tross avslaget fortsette å tro at regjeringen mener alvor når de har satt seg som mål å gjøre Norge til et foregangsland for sirkulær økonomi, sier Ervik, og viser til regjeringserklæringen. -En forutsetning for å få til en fungerende sirkulær økonomi er konkurranse og bærekraftig økonomi i verdikjedene. Da må regjeringen legge til rette for det. Dette avslaget er etter vår mening en altfor streng tolking av dagens regelverk, sier han.

Manglende konkurranse En rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene påpekte i 2016 påpekte at det er for liten konkurranse i det nordiske avfallsmarkedet. Rapporten viste til at årsaken til den manglende konkurransen er for høye etableringshindre. Departementet skriver i sitt avslag til Norsirk at en bedrift som vil starte opp i dette markedet skal være landsdekkende og ha iverksatt en innsamlingsløsning og behandlingsløsning før oppstart. - Å få på plass et slikt apparat er enormt kapitalkrevende, og gjør det nesten umulig å starte opp i dette markedet, sier Ervik. -Vi mener forventningen fra myndighetene ikke er realistiske, når et slikt system skal bygges opp uten at en eneste signert kundekontrakt og med null kilo i innsamlingsforpliktelse. Om det ikke strider med norsk konkurranselovgivning er det ingen tvil om at det er et etableringshinder som er svært høyt, mener direktøren i Norsirk.

Ønsket løsning i samarbeid med konkurrent Norsirk har vært i dialog med Grønt Punkt, som har monopol på denne tjenesten i Norge i dag. Målet var å få på plass en løsning hvor Norsirk på vegne av alle egne kunder kjøpte tjenesten fra Grønt Punkt i søknadsprosessen. Dialogen har dessverre ikke ført frem. I E-post fra styreformann i Grønt Punkt heter det : Norsirks medlemmer er selvsagt velkomne til å inngå avtale med Grønt Punkt Norge frem til Norsirk har en eventuell godkjenning for emballasje på plass.

Plasten hoper seg opp I mellomtiden fortsetter plastbergene å hope seg opp og det er usikkerhet rundt hvordan Norge skal nå de fremtidige gjenvinningsmålene EU har satt med kun en aktør på banen. -Det er innlysende at man trenger flere aktører på banen som kan løse disse utfordringene, sier Ervik

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby