Du er her: Hjem / Aktuelt

42% materialgjenvinning på plastemballasje

| Emballasje | Aktuelt
Du leste riktig, og vi er stolte over å levere hele 42% materialgjenvinning på plastemballasje – som er resultatet til alle våre produsentansvarskunder på emballasje.

Packaging waste and sustainability forum: Hva kan vi vente oss av PPWR - og er bransjen klar?

Cecilie Lindvall Wendelboe, bærekraftsrådgiver hos Norsirk, deler innsikt fra møtet i Brüssel før påske. Bransjen er positiv til mange aspekter i den nylig vedtatte emballasjeforordningen (PPWR), en forordning som også vil gjelde oss i Norge. Samtidig var det bekymringer for hvordan dette skal fungere i praksis som dominerte diskusjonene på forumet.
| Landbruksplast

Over 150 mottak for landbruksplast i Norge

| Landbruksplast

Godt datagrunnlag er et viktig verktøy i virksomhetsstyring

Listen med lovkrav vokser med eksplosjonsartet kraft, og det kommer til å kreve mye for å nå klimamålene som ligger til grunn for EUs grønne skifte. Dokumentasjon og kontroll på varestrømmene er essensielt for selskap som skal innfri dette, i tillegg til at nye forretningsmodeller må se dagens lys og en stor arbeidsinnsats må nedlegges – både i arbeidstimer og mest sannsynlig også investeringer.

Har du kontroll på regelverket som kommer fra EU?

Eller trenger du å høre en ekspert på området? På Norsirks Innsiktskurs den 9. april kommer en ekspert fra Miljødirektoratet – så du kan få et overblikk over hvilke regelverksendringer du må forberede deg på i tiden fremover.
|

Bioplast, biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast – forvirret eller nysgjerrig?

Som bidrag til å løse plastutfordringen, har det de senere år kommet flere alternativer til fossilbasert plast. Men hva er disse alternativene, og er de løsningen?
| Landbruksplast

Norsirk og REMidt IKS inngår samarbeid

Sammen skal selskapene utvikle kostnadseffektive løsninger for retur av landbruksplast i Trøndelag og på Nordmøre.
| Emballasje

Viktig standardiseringsarbeid i EU - Speilkomiteen fra Norge bidrar

Sist i januar hadde CEN 261, den europeiske standardiseringsorganisasjonen, sitt årsmøte i Paris. I de offisielle møtene hvor bærekraftig emballasje var tema, var Norge representert med to representanter, Sigridur Thormodsdottir fra Standard Norge, og komiteleder og nasjonal ekspert, Anastasiia Moldavska fra Norsirk. Speilkomiteen hun leder jobber med standarder for plast som skal på plass i EU.
|

Treffes du av de nye endringene om produsentansvar?

Miljødirektoratet varsler store endringer for alle som importerer produkter med emballasje, og svært mange er ikke klar over de varslede forpliktelsene.
| Emballasje

Programmet for emballasjekurset er klart

Alle* skal redusere emballasjeforbruket sitt og rapportere på det. Hvis du importerer eller produserer emballerte varer eller emballasje er det mye du må vite om for å være i samsvar med lover og regler.
Side 1 av 46