Du er her: Hjem / / 50 000 kjøleskap med ozonødeleggende gasser
50 000 kjøleskap med ozonødeleggende gasser

50 000 kjøleskap med ozonødeleggende gasser

Selv mer enn 30 år etter Montreal-protokollen forbød bruk av ozonødeleggende klimagasser, ble flere enn 50 000 kjøleskap med ozonødeleggende gasser levert til gjenvinning i fjor.

 43% av det som kasseres inneholder klimagasser

Det samles fortsatt inn et stort antall kjøleskap med klimagassene KFK og HKFK gjennom returselskapet Norsirk. Hos Revac as utenfor Tønsberg  og hos Stena Recycling på Ausenfjellet er det kommet inn mer enn 50 000 kjøleskap med ozonødeleggende klimagasser i 2020. Ca 43% av alle kjøleskap som kasseres på kommunale gjenvinningsstasjoner eller hos forhandlere med mottaksplikt, inneholder klimagassene KFK og HKFK.

Bør behandles forsiktig

Direktør Stig Ervik i returselskapet Norsirk oppfordrer alle som kasser kjøleskap eldre enn 30 år å behandle dem med omhu. -Klimagassene sitter i isolasjonen og i oljen som pumpes rundt i det som vi alle ser som et metallgitter med en kompressor nederst bak på kjøleskapet, og går det hull på selve skapet eller den lukkede kretsen med olje bak på kjøleskapet – ja, da siver klimagassene ut og skader ozonlaget, påpeker Ervik .

Forbudt i flere enn 30 år

KFK har vært forbudt brukt i produksjon av kjøleskap og frysere i mer enn 30 år.Det er altså ikke de nyeste modellene som havner i denne statistikken. Ervik i Norsirk tror de fleste av de gamle kjøleskapene ikke kommer direkte fra kjøkkenet, men heller har stått i en kjeller eller i en garasje som et «ekstra-kjøleskap» en del år, eller kanskje har det stått på en hytte.

Strengt regime ved gjenvinning

Behandlingsprosessen for kjøleskap med klimagassene KFK og HKFK er mer omfattende enn annen gjenvinning av store hvitevarer. Klimagassene sitter i skummet i veggene på kuldemøblene, og i oljen som finnes i kompressoren ned bak på kjøleskapet. Oljekretsen blir punktert og deretter suges oljen med klimagassene ut av kompressoren for så å bli sendt til forsvarlig håndtering, mens islolasjonen/ skummet i skapene blir behandlet i en lukket atmosfære som også fanger opp klimagassene og lagrer disse på egne tanker, før videre destruksjon.

Stig Ervik, direktør i Norsirk, oppfordrer alle som kasserer gamle kjøleskap om å håndtere disse med omhu.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby