Du er her: Hjem / / 150 produsentansvarsavtaler signert på 2 måneder
150 produsentansvarsavtaler signert på 2 måneder

150 produsentansvarsavtaler signert på 2 måneder

-Vi er svært godt fornøyde med oppstarten på emballasjesatsingen vår, smiler salgsdirektør Stian Holmen, når han konstaterer at Norsirk har fått på plass 150 kunder som tar produsentansvar på emballasje gjennom Norsirk. (english text below)

Bra med flere leverandører -Dette viser jo at markedet også har vært klart for at flere aktører skulle levere tjenesten produsentansvar på emballasje, og at det var på tide at monopolet her ble oppløst, mener Holmen. - I tillegg er det så mange utfordringer å ta tak i for alle som produserer og setter emballasje i det norske markedet, at det er godt at det er flere aktører som er på banen og kan bidra.

Les mer om emballasjehåndtering og last ned faktabok

Emballasjeoptimering Det første salgsdirektøren og hans avdeling gjør når de får spørsmål om emballasjeoptimering fra de nye kundene, er å oppfordre til å sjekke om grunnprinsippene for gjenvinnbar emballasje er fulgt. -Det er vår fagsjef for emballasje, Eva T. Maritdatter som anbefaler at man i aller første omgang sjekker av at man har fulgt tre grunnprinsipper. Og fra våre kunder, får vi vite at dette er en godt første skritt på veien i deres eget arbeid med design for gjenvinning, fastslår Stian Holmen.
  • Benytt monomateriale til emballasjen. Ikke bland papp eller kartong sammen med forskjellige plasttyper sammen i en og samme emballasje
  • Ikke benytt sort plast. Den ender stort sett i energigjenvinning i dag.
  • Sett deg inn i hvilke plasttyper det er et gjenvinningsmarked for, og velg disse hvis mulig
 

Salgsdirektøren i Norsirk,Stian Holmen, er godt fornøyd med å ha fått 150 kunder på produsentansvar på emballasje på plass siden årsskiftet.

 

150 producer responsibility agreements signed in 2 months

-We are very pleased with the start-up of our packaging initiative, smiles Sales Director Stian Holmen, when he finds that Norsirk has got 150 customers in place who take producer responsibility for packaging through Norsirk.

Good to have more suppliers -This shows, of course, that the market has also been clear that several players should provide the producer responsibility service on packaging, and that it was time for the monopoly to be dissolved, Holmen believes. - In addition, there are so many challenges to address for everyone who manufactures and puts packaging in the Norwegian market, that it is good that there are several players who are on the field and can contribute.

Packaging optimization The first thing the sales director and his department do when they get questions about packaging optimization from the new customers is to encourage them to check whether the basic principles of recyclable packaging have been followed.

-Our packaging manager, Eva T. Maritdatter, recommends that you check three basic principles in the very first place. And from our customers, we know that this is a good first step on the road in their own work on design for recycling, Stian Holmen states.

  • - Use mono material for the packaging. Do not mix cardboard together with different types of plastic in one package
  • - Do not use black plastic. It largely ends in energy recovery today.
  • - Familiarize yourself with the types of plastics for which there is a recycling market, and select these if possible

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby